starszy statystyk

starszy statystyk
Cena: Brak

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
starszy statystyk do spraw udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
85-066 Bydgoszcz ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
rozpoznawanie zapotrzebowania, opracowywanie materiałów edukacyjnych oraz prowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych
udostępnianie informacji statystycznych w ramach prowadzonego informatorium statystycznego
współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi
rozpoznawanie zapotrzebowania na wynikowe informacje statystyczne
gromadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie księgozbiorów biblioteki i wydawnictw statystycznych
zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych pozyskiwanych poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne
Warunki pracy
-           praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
-           nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
-           pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
-           w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
-           do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
-           PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH  ZAWARTYCH    
W  OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
-           na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych  w procesie rekrutacji (wymaganej, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w związku z prowadzonym naborem kandydatów na stanowisko starszego statystyka w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych w zakresie danych osobowych szczególnych kategorii zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach (np. danych o stanie zdrowia, danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne). Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym prawie wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie.”
-           list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
(w przypadku składania aplikacji drogą elektroniczną należy załączyć skan podpisanych dokumentów),
-           nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,
-           oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje stempla pocztowego (w przypadku wysyłki pocztą tradycyjną), data wysłania e-maila (w przypadku zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną) albo data wyłania pisma poprzez platformę ePUAP,
-           powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
-           oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe są do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu, zgodnie  z obowiązującymi procedurami,
-           ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
-           nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy
doświadczenia zawodowego
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych
dobra znajomość MS Word, MS Excel
komunikatywność
umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia
znajomość podstawowych pojęć, definicji i mierników statystycznych
wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie B1
znajomość MS Power Point
znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie statystycznych analiz danych SPSS, ArcGIS
znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego tworzenie opracowań statystycznych, np. Corel Draw
znajomość podstaw wnioskowania statystycznego i statystyki opisowej
przygotowanie pedagogiczne
przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną
przeszkolenie w zakresie podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną
przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami
przeszkolenie w zakresie obsługi klienta
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-06
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Oferty z dopiskiem „Oferta nr 18/2021” proszę przesyłać na adres:
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
lub w formie elektronicznej z pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja_usbdg@stat.gov.pl.
Do przesłanych drogą elektroniczną dokumentów należy załączyć skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń oraz listu motywacyjnego. Oryginały oświadczeń należy dostarczyć najpóźniej przed zatrudnieniem.


Data aktualizacji: 2021-09-25
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Rodzaj pracy: Pełny etat
Minimalne doświadczenie: 1 rok
Wykształcenie: Wyższe licencjackie
Ilość wakatów: 1
Miejsce: Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie,
Nazwa firmy: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Nazwa stanowiska: starszy statystyk
Więcej na stronie www:

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 424566

Informujemy, że oferta pracy pochodzi z serwisu InfoPraca.pl

APLIKUJ NA STANOWISKO »

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

 • Specjalista ds. sprzedaży

  Agnat Sp. z o.o. Specjalista ds. sprzedaży BYDGOSZCZ

  Poszukujemy pracowników do działu sprzedaży. Zadania Pracowników: - sprzedaż usług internetowych (domeny, hosting, usługi reklamowe w internecie...

  Dodano: 20.10.2021
 • Specjalista ds. Sprzedaży

  Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Specjalista ds. Sprzedaży Bydgoszcz

  NASZ KLIENT OFERUJE: wynagrodzenie podstawowe 5000 do 10000 zł + atrakcyjny system prowizyjny doceniany na rynku system specjalistycznych szkoleń współpracę z...

  Dodano: 20.10.2021
 • Magazynier wydania towaru (m/k)

  Trenkwalder Magazynier wydania towaru (m/k) Bydgoszcz

  Obowiązki: przyjmowanie towarów do magazynu, odbiór jakościowy i ilościowy przyjmowanego towaru, przechowywanie i składowanie towaru, kompletowanie towaru do...

  Dodano: 20.10.2021
 • REFERENT (NR 4634)

  Centralna Baza Ofert Pracy REFERENT (NR 4634) Białe Błota

  Numer oferty: StPr/21/4634 Obowiązki: Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności: 1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień...

  Dodano: 20.10.2021
 • PRACOWNIK BIUROWY (NR 4633)

  Centralna Baza Ofert Pracy PRACOWNIK BIUROWY (NR 4633) Bydgoszcz

  Numer oferty: StPr/21/4633 Obowiązki: praca biurowa prowadzenie rozmów i korespondencji w języku niemieckim Wymagania: Wymagania konieczne: Języki: niemiecki, w...

  Dodano: 20.10.2021
 • MECHANIK SAMOCHODOWY (NR 4592)

  Centralna Baza Ofert Pracy MECHANIK SAMOCHODOWY (NR 4592) Bydgoszcz

  Numer oferty: StPr/21/4592 Obowiązki: Naprawa samochodów osobowych Kwota wynagrodzenia do uzgodnenia z pracodawcą Wymagania: Wymagania...

  Dodano: 20.10.2021

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się